1  2  3  4  5  6  7  8 

CULTURA - SARÄWINAKTUQITA
Jawas mut’imp kisumpi

Aymaranakax janiw manq’anakasatx armt’asktanti, ch’amanchir manq’anakasax manq’t’asitapuniskiwa ukjamarus sapa maranjamarakiw suni, qhirwa uraqinakanx yapuchataski, jilpachax quta thiyankirinakaw jawas achuyapxi.
Jawas mut’imp kisumpix anch sumapuniwa, ukataw taqins m...

EDUCACIÓN - YATICHÄWI YATIQÄWITUQITA
RSG aymar aru yaticht’asaw ‘‘Día Internacional de la Alfabetización’’ amtt’awayi

‘‘taqiniw ullt’asiri qillqt’asiripxañasa’’
San Gabriel radionx aymar aru yaticht’asa ukjamaraki tarqa thuqt’äw thuqt’asisaw ‘‘Día Internacional de la Alfabetización’’ amtt’awayata.
San Gabriel radionx ‘‘Día Internacional de la Alfabetización’’ uru amtt’añatakix, aski ...

SOCIEDAD - MARKACHIRINAKTUQITA
Comunicación Social UMSA-tuqin yatiqirinakaw San Gabriel radior tumpt’ir purt’anipxi

Nayrïr uru sata qallta phaxsit mäkipkipanx niya 50 yatiqir wayn tawaqunakaw Universidad Mayor de San Andrés jach’a yatiqañ utat San Gabriel radior tumpt’ir purt’anipxi, jupanakax payïr mara, kimsïr mara Carrera de Comunicación Social yatiqirinakapxiwa.
Jupanakarux kunj...

SOCIEDAD - MARKACHIRINAKTUQITA
Corresponsales de Radio San Gabriel: ‘‘nänakax aymar marklaykuw irnaqt’apxta’’

May maya suyunakat yatiyäwinakamp yanapt’asir jilat kullakanakax aymar marklaykuw lupinsa, jallunsa, thayansa yatiyäwinak apthapiñatatkix irnaqt’apxi, ukjamat taqinirus yatiyañataki, kunas suni, qhirwa, junt’u uraqinakan mäkipaski, ukanak markax yatiñapataki.
Correspon...

SOCIEDAD - MARKACHIRINAKTUQITA
Radio San Gabriel recibe a unidades educativas

Con mucho placer, Radio San Gabriel cada día abre sus puertas para recibir a estudiantes de distintas unidades educativas de la ciudad de El Alto, departamentos y provincias.
Radio San Gabriel ‘‘la voz del pueblo aymara’’ con 61 años de vida institucional al servicio ...

CULTURA - SARÄWINAKTUQITA
Qhiri

Qhirix ‘fogón’ k’awchi ñiq’it lurt’atawa: mä nayrani, pä nayrani, kimsa nayrani ukatx mä punkuni, ukjamarus jach’ jisk’aw utji, phukhunakas ukjamarjam lurt’atarakiwa. Manq’ phayt’asiñatakix t’ulampi, kayllampi, k’ullunakampi, waka phurumpi, iwij thaxampi, qarwa thaxamp ...

CULTURA - SARÄWINAKTUQITA
Thuqt’äwinakasa ‘nuestras danzas’

Aymar saräwin thuqt’äwinakax pachan pachaniwa ukjamarus yatichäwini, uñañchäwiniwa, ukatxa chacha warmipuniw thuqt’asitaraki; chachanakaw phusantt’apxi, warminakasti ch’iqaru kupiru muytt’asisaw wali kusisita thuqt’asipxi. yamakis sapa thuqt’ir taman isinakapax mä phich...

Derechos Reservados © Radio San Gabriel 2011 - 2016
Información: info@radiosangabriel.org.bo  - puebloaymara@radiosangabriel.org.bo
Webmaster: sistemas@radiosangabriel.org.bo   Portal Web: www.radiosangabriel.org.bo
El Alto, La Paz - Bolivia