Mä millón pankanaka apthapiñ amtapxi

Campaña “Bolivia Lee” qallaräwayapxi

Wasurux Ministro de Educación Roberto Aguilar  paqallquri  campaña akhama sutiñchata “Bolivia Lee”  qallatawayi. Uka amtawirjamax  mä millón pankanaka apthapiñaw  wakicht’ata sasaw irpirinakax qhananchawayapxi. Maysatx  yatiyawayapxiwa aka pankanakax  “Bibliotecas Comunitarias” satakis ukanakaruw  puriyatani sasina, ukhamana taqinisa pankanaka ullart’apxañasataki.

Wasurux  ukhama utat uta sarasina pankanaka markachirinakat mayiñatakix niya pä pataka phisqha tunka waranqa (250.000) markachirinakaw irnaqawayapxi. Uka taypinkanwa Fuerzas Armadas uksankirinaka, policía tuqinkirinaka, yatiqañ utankirinaka, jach’a yatiqañ utankirinaka juk’ampinaka.

Aka amtawinakampix  uka campañax qalltataw sasinaw Ministerio de Educación tuqin irpirinakax qhananchawayapxi. Uka amtawinx  jisk’a amuyunakaw chikañchasi akhamata:  pankanaka apthapiña, Día Plurinacional de la Lectura amtaña, Olimpiadas del Saber del Adulto Mayor satakis ukanaka amtañatakiw wakichataski.