Pa pataka jila markachirinakaw fumigación satakis uka amtamp El Alto markan sarantapxi

El Alto

Pa pataka jila markachirinakaw fumigación satakis uka amtamp El Alto markan sarantapxi

Aka urunakanx ñanqha usu coronavirus satakis ukar thurkatañatakix irpirinakax iwxt'awayapxiw utjawin jikxatasiña. Ukatx qhathunakar manq'añanak alaqt'asir sarañarakix carnet chimpu jakhuwi tukuskis ukarjamaw mistataxa, ukhaman jan uka usump ñanqhachayasiñataki.

 

Ukakipanx irpirinakax aka El Alto markanx wakicht'awayapxiw kunaymab tuqinakan fumigación satakis ukanakamp sarantaña. Ukataw jichhurux yatiyawayapxi aka markanx niya pa pataka jila markachirinaka yanapt'asipxatapa ukham irnaqawimp aka markan phuqhañataki