Calle tuqinakanaki jikxatasipxi jupanakax Muntifuncional ukankxapjaniwa.

El Alto

Calle tuqinakanaki jikxatasipxi jupanakax Muntifuncional ukankxapjaniwa.

 

El Alto markanx yaqhipa kullaka jilanakax calle tuqinakanakwa qhipharapxana jichhax jupanakax Multifuncional utan jikxatasipxani sasinaw irpirinakax yatiyawayapxi.

Aka urunakanx ñanqha usu coronavirus ukar thurkatañatakix walipuniw irpirinakax markachirinakarux utan jikxatasipxañapa mayipxi, jan añch calle tuqinakar mistsuñ iwxt'apxi.

 

Ukakipanx aka markanx yaqhipa kullaka jilanakax calle tuqinakwa jikxatasipxana ukakipanx irpirinakax jan jupanakax juchhurunakan uka ñanqha usur thurkatarakipan t'aqhisipxañapatakix Multifuncional utwa wakt'ayawayapxi ukhaman ukan jupanakax qhipharapxañapataki.